Roadshow เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 25- 27 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา ร่วมกัน สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี และ สมาคมด้านการท่องเที่ยวต่างๆ  นำทัพ ผู้ประกอบการ ร่วมจัด Roadshow  เพื่อกระตุ้นการเดินทางศึกษาดูงาน ข้ามภูมิภาค  ณ  จังหวัดเชียงใหม่  

               นายวสันต์  เต็มศิริพงศ์  นายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี กล่าวว่า  การส่งเสริม การท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นสิ่งสำคัญ  เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในประเทศ  โดยครั้งนี้ มุ่งเน้น การส่งเสริมการเดินทางข้ามภูมิภาค  ชักชวนพี่น้องภาคเหนือ ข้ามไปยังเมืองทะเล พัทยา  และ นำพาผู้ประกอบการ มานำเสนอแพ็คเก็จ แหล่งท่องเที่ยว  โรงแรม  สปา ในราคาพิเศษ  ง่ายต่อการจัดโปรแกรม รับฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึง

                นางสาวฐิติภัสร์  ศิรณัฐศรีกุล ประธานที่ปรึกษา และ ประธานยุทธศาสตร์ สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี กล่าวว่า นอกจากการเจรจาธุรกิจ ที่ทาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแล้ว  ยังมีการ ออกเยี่ยมเยือน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  และ เทศบาลนครเชียงใหม่  เพื่อนำเสนอข้อมูลปัจจุบันของผู้ประกอบการที่ร่วมเดินทาง  โดยมี นายกเทศมนตรี เทศบาลนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับด้วยตนเอง  

 ทั้งนี้  โครงการกระตุ้นการเดินทางภายในประเทศ ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนโดย การทอ่งเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา และ ได้รบการอนุเคราะห์ ช่วยประสานงาน จากทาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่  เพื่อนแท้ ผู้ประกอบการ ด้านการท่องเที่ยว ที่เป็นพี่เลี้ยง ในการจัดกิจกรรมจนสำเร็จด้วยดี