งานเจรจาธุรกิจเต็มรูปแบบ Pattaya Travel Mart 2022

สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรีผนึกกำลังพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน พลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชลบุรีผ่านงานเจรจาธุรกิจเต็มรูปแบบ Pattaya Travel Mart 2022

สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี, เมืองพัทยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี และภาคีเครือข่ายทางการท่องเที่ยว จัดงานส่งเสริมการขายและเจรจาธุรกิจรูปแบบ Business to Business (B2B) ภายใต้ชื่องาน Pattaya Travel Mart 2022 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 20.00 ณ โรงแรม The Zign Pattaya โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีเจรจาธุรกิจทางการท่องเที่ยวระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีและบริษัทนำเที่ยวประเภท Inbound และ Domestic จากทั่วประเทศ อันนำไปสู่การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของชลบุรี รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บริษัทนำเที่ยวต่าง ๆ ได้ทราบถึงความพร้อมของพื้นที่ชลบุรี สำหรับรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ภายหลังมีมาตรการผ่อนคลายทางการท่องเที่ยว

สำหรับการจัดงานส่งเสริมการขายและเจรจาธุรกิจ Pattaya Travel Mart 2022 มีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมงานในฐานะผู้ขายจำนวน 95 หน่วยงาน และบริษัทนำเที่ยวประเภท Inbound และ Domestic จากทั่วประเทศเข้าร่วมงานในฐานะผู้ซื้อ จำนวน 130 หน่วยงาน  รวมถึง บริษัทนำเที่ยวจาก สปป.ลาว อีก 20 หน่วยงาน รวม 150 หน่วยงาน นับเป็นงานเจรจาธุรกิจ ที่ได้รับความสนใจสูงสุดในภาคตะวันออก

คุณวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า “อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นอีกหนึ่งรายได้สำคัญของจังหวัดชลบุรี เนื่องจากมีสถานประกอบการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจำนวนมาก โดย อบจ. ชลบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับภาคเอกชนเพื่อร่วมฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมทั้งยังเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทางด้าน Supply โครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่เอื้ออำนวยต่อการเดินทางท่องเที่ยว”

คุณปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า “ ทางเมืองพัทยา มีความพร้อมอย่างยิ่ง ที่จะต้อนรับนักเดินทาง ให้กลับมาเยือนในทุกครั้งที่มีโอกาส เพราะมั่นใจอย่างยิ่งว่า พัทยามีแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก มีโรงแรมทุกระดับราคารองรับ ตลอดทั้ง ผู้ประกอบการในพื้นที่พัทยานั้น มีมาตรฐานการบริการที่เป็นมืออาชีพ มีการปรับตัวเตรียมความพร้อมด้านสุขอนามัย ซึ่งจะสร้างความมั่นใจต่อนักเดินทางได้อย่างแน่นอน ดังนั้น งานพัทยา ทราเวล มาร์ท ครั้งนี้ จึงถือเป็นการเปิดบ้าน ต้อนรับนักเดินทาง อย่างเต็มรูปแบบ”


คุณวสันต์ เต็มศิริพงศ์ รักษาการนายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี กล่าวว่า “หลังจากผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตโควิด ทาง ทางสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี จึงขอใช้โอกาสนี้ เปิดพื้นที่ ให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้พบปะ และหาทางออกร่วมกันได้ ”


คุณฐิติภัสร์ ศิรณัฐศรีกุล ประธานที่ปรึกษาสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี และประธานจัดงาน Pattaya Travel Mart กล่าวว่า “งานส่งเสริมการขายและเจรจาธุรกิจ Pattaya Travel Mart จัดขึ้นมาเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยการจัดงานในแต่ละครั้งจะได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เพราะเป็นงานเจรจาธุรกิจที่มุ่งเน้นเสนอขายสินค้าและบริการของชลบุรีโดยเฉพาะ ทำให้บริษัทนำเที่ยวที่เข้าร่วมงานในฐานะผู้ซื้อ สามารถเลือกสินค้าและบริการไปผนวกเป็นแพ็คเกจเสนอขายไปยังตลาดเป้าหมาย ที่สนใจเดินทางมาท่องเที่ยวชลบุรี-พัทยาได้ง่ายยิ่งขึ้น”

ภาพกิจกรรม พิธีเปิดงาน Pattaya Travel Mart 2022

ภาาพงานกิจกรรม การเจรจาทางธุรกิจ Pattaya Travel Mart 2022

ภาพกิจกรรม งานเลี้ยงช่วงเย็น Pattaya Travel Mart 2022