ภาพบรรยากาศงาน Travel Trend Talk 2024

เมื่อวันที่ 7/2/2/67 ณ โรงแรมเดอะซายน์

นายวสันต์ เต็มศิริพงศ์ 

นายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี  นำทัพ ผู้ประกอบการ และบุคคลากรแหล่งท่องเที่ยวของสมาคม เข้าร่วม งาน Travel Trend Talk 2024

เป็นจำนวนกว่า 50 ท่าน

งานสัมมนานี้ จัดโดยสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรี  ซึ่งเป็นการรวมตัวของ 8 สมาคม และ 4 ชมรม ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ คุณธเนศ ศุภรสหัสรังสี นายกสมาพันธ์นำทัพจัดสัมมนาการท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ เป็นกิจกรรมแรกเริ่มของปี  และมีผู้สนใจเข้าร่วมคับคั่งกว่า 300 คน

แม่เหล็กสำคัญของงาน คือ วิทยากรชั้นนำของประเทศ  ได้แก่ คุณต่อ ธนพงษ์ วงศ์ชินศรี , (ต่อ เพนกวิ้น) , คุณคิว ธีรทัต หนูดำ (พ่อมด Tik Tok), คุณซีเค เจิง CEO Fastwork และ คุณแต๋ง อาฟเตอร์ยำ