นายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรีนำเสนอ Pattaya Move On

นางสาวฐิติภัสร์ ศิรณัฐศรีกุล นายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี และตัวแทนภาคีเครือข่ายภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวและบริการจังหวัดชลบุรี 8 องค์กร
เข้าพบ พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ สภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะที่ท่านเป็นประธาน ศบค ชุดเล็ก
เพื่อนำเสนอ Pattaya Moves On ให้ท่านช่วยสนับสนุน และขอคำชี้แนะ และที่สำคัญที่สุดขอความช่วยเหลือจากท่านในการผลักดันวัคซีนให้ภาคท่องเที่ยวและบริการจังหวัดชลบุรีให้ได้ 450,000 คน ให้ทันภายใน 1 กย 64 ซึ่งทาง ททท ได้นำเสนอต่อ ศบค. ไว้