การร่วมประชุมหารือกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

ฐิติภัสร์ ศิรณัฐศรีกุล นายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ร่วมประชุมหารือกับ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมแผนการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

แผนการเปิดประเทศนำร่อง 5 จังหวัด จังหวัดชลบุรี(พัทยา) ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย เกาะเต่า เกาะพงัน) และเชียงใหม่

โดยนำเสนอ การทำตลาดภายในประเทศควบคู่ไป อาทิ กระตุ้นการประชุมสัมมนา เพื่อลดการกระจุกตัว ของรายได้ ที่มีแค่ช่วงหยุดสุดสัปดาห์