ภารกิจ ธันวาคม 2562 – เมษายน 2563

ภารกิจของคณะกรรมการบริหารสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี

ระหว่าง ธันวาคม 2562 –  เมษายน 2563

 

วันที่

ภารกิจ

ผู้จัด/สถานที่

เข้าร่วมโดย

12 ธ.ค.62

เตรียมเอกสาร เพื่อนำไปสัญจรเขตการศึกษาภาคอิสาน

อนุเคราะห์สถานที่โดย

Frost เมืองน้ำแข็ง

นายกสมาคม

เลขาสมาคมและสมาชิก

17-21 ธ.ค.62

สัญจรเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคอิสานตอนบนและตอนกลาง เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้

สมาคมแหล่งฯร่วมกับ

ทกจ.ชลบุรี

นายกสมาคม

เลขานุการสมาคม

23 ธ.ค.62

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่54

ททท.เมืองพัทยา

นายกสมาคม

23 ธ.ค.62

ให้สัมภาษณ์ MoNo29  เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในชลบุรี  ช่วงปีใหม่

ศาลาว่าการเมืองพัทยา

นายกสมาคม

25 ธ.ค.62

เป็นตัวแทนสมาคมมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แก่

อบจ.ชลบุรี และ ทกจ.ชลบุรี

อบจ.และ ทกจ.

นายกสมาคม

อุปฯดำเนินและเลขาฯ

26 ธ.ค.62

ร่วมเสวนา “การพัฒนาการท่องเที่ยวภาคตะวันออก โดยมีสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาระยองพัทยาเป็นศูนย์กลาง”

สวนนงนุชพัทยา/

 การท่าอากาศยานอู่ตะเภา

นายกสมาคม

27 ธ.ค.62

ประชุมภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมนำเสนอปัญหาต่อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงแรมฟลิปเปอร์ลอร์ด

นายกสมาคม

อุปฯชัยรัตน์ รัตโนภาส

28 ธ.ค.62

นำเสนอปัญหาด้านการท่องเที่ยวต่อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ศาลาว่าการเมืองพัทยา

นายกสมาคม

อุปฯชัยรัตน์ รัตโนภาส

17 ม.ค.63

ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่ ททท.พัทยา

Legend Siam

คณะกรรมการ

3 ก.พ.63

ประชุมโครงการตะลุยเก็บเกี่ยว พาลูกเที่ยวชลบุรี

ร่วมกับ ทุกสมาคมโรงแรมและ PBTA โดย ททท. กระตุ้นตลาดคนไทย เพื่อแก้ปัญหา ตลาดหลักหดตัวจากไวรัส

Spa Cafe

นายกสมาคม

อุปชัยรัตน์ รัตโนภาส

7 ก.พ.63

ประชุมวิสามัญสมาชิกสมาคม วาระสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า ( Covid19) เพื่อรายงานปัญหาต่อภาครัฐ

ศาลาว่าการเมืองพัทยา

คณะกรรมการและ

สมาชิกทั้งหมด

12-13 ก.พ.63

เข้าเชิญ ตัวแทนโรงเรียนเอกชน ในกรุงเทพฯ เพื่อเข้าร่วม

โครงการตะลุยเก็บเกี่ยว พาลูกเที่ยวชลบุรี กว่า 12 โรงเรียน

กทม.

นายกสมาคม

เลขาฯสวนีย์ บานชื่น

14 ก.พ.63

เข้าพบ ประธานชมรม HR นิคมแหลมฉบัง เพื่อหารือ การแก้ปัญหาตลาดต่างประเทศหดตัวเนื่องจากไวรัส และ ร่วมทำโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อกระตุ้นตลาดคนไทย

นิคมแหลมฉบัง

นายกสมาคม

อุปฯดำเนิน อนิเวท

เลขาฯสวนีย์ บานชื่น

17ก.พ.63

เข้าดูสถานที่จัดงานเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อหาสถานที่จำหน่วยบัตรราคาพิเศษแก่ ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากไวรัสCovid

ห้องประชุม

นิคมแหลมฉบัง

นายกสมาคม

อุปฯดำเนิน อนิเวท

เลขาฯสวนีย์ บานชื่น

22 ก.พ.63

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนช่วยเพือน

ที่นิคมแหลมฉบัง เพื่อสร้างการรับรู้ก่อนวันงาน

นิคมแหลมฉบัง

นายกสมาคม

อุปฯดำเนิน อนิเวท

เลขาฯสวนีย์ บานชื่น

22 ก.พ.63

ร่วมประชุมสมาชิกชมรมHR นิคมแหลมฉบัง

เพื่อประชาสัมพันธ์แก่ตัวแทนโรงงานต่าง เข้าร่วมงานเพื่อนช่วยเพื่อน

โรงแรมCentara ศรีราชา

นายกสมาคม

อุปฯดำเนิน อนิเวท

เลขาฯสวนีย์ บานชื่น

23 ก.พ.63

ประชาสัมพันธ์ โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ใน

รายการจับกระแส เพื่อกระตุ้นตลาดคนไทย

โสภณเคเบิ้ลทีวี

 

นายกสมาคม

24 ก.พ.63

จัดทำWorkshop สร้างเส้นทางศึกษาดูงาน เพื่อนำเสนอ

กลุ่ม การปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ.และ อบต.ทั่วประเทศ

Pattaya Sheep Farm

นายกสมาคม

อุปฯชัยรัตน์ รัตโนภาส

อุปฯดำเนิน อนิเวท

อุปฯชยานันท์ ทองจิต

อุปฯนันทกร พัฒน์น้ำรอบ

24 ก.พ.63

ให้สัมภาษณ์ รายการคนหลังข่าวช่อง TNN16

และ รายการประเด็นเด็ด เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน

BTV บางละมุงเคเบิ้ล

นายกสมาคม

27-28 ก.พ.63

กระจาย Mask อนามัย จาก ททท. จำนวน 300 ชิ้น ไปยัง แหล่งท่องเที่ยวที่ขาดแคลนการจัดซื้อ จำนวน 17 แหล่ง

ชลบุรี

นายกสมาคม

29 ก.พ.63

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว งานซันชายด์รัน

จัดโดย ซันชายด์เรดิโอ และ ททท.ภูมิภาคตะวันออก

วิหารเซียน

นายกสมาคม

สวนเสือ,ตลาดน้ำ4ภาค

สวนน้ำรามายณะและเมืองจำลอง

5-8 มี.ค.63

เข้าร่วมพิธีเปิดงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 54

สนับสนุนงบประมาณโดย อบจ.ชลบุรี

ไบเทคบางนา

นายกสมาคม

9 มี.ค.63

ดำเนินการเก็บป้าย รอบนิคมแหลมฉบัง ด้วยมีคำสั่ง

จากผู้ว่าฯ ให้ยกเลิกการจัดงานทั้งหมด เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสCovid19

นิคมแหลมฉบัง

นายกสมาคม

อุปฯดำเนิน อนิเวท

เลขาฯสวนีย์ บานชื่น

ไพศาล โคตรเสมอ

11 มี.ค.63

เข้านำเสนอโครงการสัญจร ตลาดการปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อเชิญชวนประชุมสัมมนายัง จังชลบุรี ต่ออบจ.ชลบุรี

,ททท.พัทยา, ทกจ.ชลบุรี และ เมืองพัทยา

จุดประสงค์เพื่อแก้ปัญหา ตลาดต่างประเทศหดตัวรุนแรง

โดยนำ ตลาดสัมนามาทดแทน

ททท.พัทยา

นายกสมาคม

อุปฯชัยรัตน์ รัตโนภาส

13 มี.ค.63

ร่วมเป็นสักขีพยาน ตามหนังสือเชิญ จากสมาคมTHAe เพื่อเลือกตั้ง นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกคนใหม่

โรงแรมดุสิตธานีพัทยา

นายกสมาคม

14 มี.ค.63

เจรจาธุรกิจ โครงการตะลุยเก็บเกี่ยว พาลูกเที่ยวชลบุรี

โรงแรมราวินทรา

นายกสมาคม

อุปฯชัยรัตน์ รัตโนภาส

16 มี.ค.63

ทำหนังสือเลื่อนงานPattaya Travel Mart 20202

ต่อหน่วยงานผู้สนับสนุนทั้งหมด

สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี

นายกสมาคม

27 มี.ค.63

ร่วมกับ สมาคมภาคีเครือข่าย ทำหนังสือ ร้องเรียนปัญหา ผลกระทบไวรัส Covid19 ต่อ นายกเมืองพัทยา

เพื่อให้ภาครัฐช่วยหามาตรการเยียวยาผู้ประกอบการ

ศาลาว่าการเมืองพัทยา

นายกสมาคม

อุปฯชัยรัตน์ รัตโนภาส

1 เม.ย.63

ร่วมกับ สมาคมภาคีเครือข่าย ทำหนังสือ ร้องเรียนปัญหา ผลกระทบไวรัส Covid19 ต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

เพื่อให้ภาครัฐช่วยหามาตรการเยียวยาผู้ประกอบการ

ศาลากลางชลบุรี

นายกสมาคม

อุปฯชัยรัตน์ รัตโนภาส