สิงหาคม - ตุลาคม 2562

ภารกิจของคณะกรรมการบริหารสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี
ระหว่าง สิงหาคม  –  ตุลาคม 2562

1-9 ส.ค.62

รวบรวมผลงานวาดภาพนักเรียนจากโรงเรียนและไปรษณีย์

ที่ทำการไปรษณีย์

ไดอารี่ ,สวนีย์

11 ส.ค. 62

คัดเลือกผลงานนักเรียน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

โรงแรมเดอะลีลา

นายกสมาคม,เลขาและ  ตัวแทนจากคานโชว์และอาร์ตอินพาราไดซ์

15 ส.ค. 62

ประกาศผลงานการคัดเลือกประกวดวาดภาพ

หน้าเพจชลบุรีน่าเที่ยว

คณะทำงาน

16 ส.ค.62

ประชุม Tourism for all

โรงแรมชลจันทร์,พัทยา

นายกสมาคม

28 ส.ค. 62

ประชุมสมาชิกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี

โรงแรมANA ANAN

คณะกรรมการและสมาชิก

5 ก.ย..62

ร่วมรับฟังโครงการ ชิม ช๊อป ใช้ โดยคลังจังหวัดและ ทกจ.

โรงแรมแกรนด์เบลล่า

นายกสมาคม

5 ก.ย.62

ประชุมสมาคม THAe

โรงแรมเดอะลีลา

นายกสมาคม

อุปฯชัยรัตน์ รัตโนภาส

 6 ก.ย.62

งานรับรางวัลประกวดวาดภาพ ระบายสีชลบุรีน่าเที่ยว

เปิดเงินโดย รมต.กระทรวงวัฒนธรรม และ ทกจ.

ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล

พัทยา บีช

คณะกรรมการ

และสมาชิก

11 ก.ย. 62

ประชุมสมาคม PBTA

โรงแรมกรีนพาร์ค

อุปชัยรัตน์ รัตโนภาส

13 ก.ย.62

งานไหว้พระจันทร์ สานสัมพันธ์ไทย จีน

บ้านสุขาวดี

นายกสมาคม

อุปฯดำเนิน อนิเวช

ที่ปรึกษาฯฉัตร จะยะวงศ์

ณัฐวรรธน์ จรุญจันทร์

17 ก.ย.62

ร่วมประชุม Asean Plus tourism for all

โรงแรมราวินทรา

นายกสมาคม

17 ก.ย.62

ประชุมชมรม FOMA

โรงแรม T - Pattaya

นายกสมาคม