ชมภาพบรรยาการตัดสินโครงการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “ชลบุรีน่าเที่ยว” ครั้งที่ 2

ภาพบรรยากาศ การคัดเลือกผู้ชนะรางวัลโครงการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “ชลบุรีน่าเที่ยว” ครั้งที่ 2 ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิจารณา และคณะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมให้การพิจารณาตัดสิน