คลิปข่าวสารการประชุมสมาชิกสมาคมแหล่งท่องเที่ยว ชลบุรี ครั่งที่ 3/2562

การประชุมสมาชิกสมาคมแหล่งท่องเที่ยว ชลบุรี ครั่งที่ 3/2562 
ข่าวการประชุมสมาชิกสมาคมแหล่งท่องเที่ยว ชลบุรี ครั่งที่ 3/2562
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562
ผ่านทางช่อง NBT