ภาพบรรยากาศงาน Pattaya Travel Mart 2019 วันที่ 14 พ.ค. 62

ชมภาพบรรยากาศงาน Pattaya Travel Mart 2019 วันที่ 14 พ.ค. 62

เมืองพัทยา, ชลบุรี ถือเป็นเมืองท่องเที่ยว ที่สร้างรายได้หลัก ให้กับประเทศ และเป็นเป้าหมายการเดินทางที่ นักท่องเที่ยวทั่วโลก ให้ความสนใจ ทั้งนี้ จากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่ภูเก็ตและ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ทำให้นักท่องเที่ยว ที่เป็นตลาดหลัก  หดตัวลงไป ,  ทางสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรีเห็นว่า  ทางภาคเอกชน ควรหาตลาดศักยภาพอื่นๆมารองรับ  อีกทั้งสร้างความมั่นใจ และแสดงจุดยืน ในการเป็นเจ้าบ้านที่มีความพร้อม แก่ทุกตลาด  รวมถึงสร้างความเข้มแข็งและยืนยืนความพร้อมในศักยภาพของชลบุรี ให้บริษัททัวร์ทั้งในและต่างประเทศ แนะนำและเลือก เมืองพัทยา, ชลบุรี เป็นเป้าหมายหลักในการเดินทางด้วยความมั่นใจ

ทางสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ได้จัดงาน Pattaya Travel Mart (B2B) ขึ้น เพื่อสร้างโอกาสพบปะ และ เจรจาธุรกิจ , นำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และ สถานประกอบการท่องเที่ยว ตลอดจนโรงแรม ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน เพื่อให้บริษัททัวร์ทั้งต่างประเทศ และ ธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ ตลอดจนหน่วยงานองค์กรต่างๆ  ได้มีโอกาส รับรู้และ ตระหนักถึง ความพร้อมและ ศักยภาพ ของชลบุรี และ เลือกจังหวัดชลบุรี เป็นเป้าหมายในการเดินทาง หรือการจัดโปรแกรมนำเสนอแก่นักเดินทาง   เป็นอันดับต้นๆ ซึ่งเป็นการ รักษารายได้หลัก ให้กับจังหวัดของเราเอง