พฤษภาคม – กรกฏาคม 2562

ภารกิจของคณะกรรมการบริหารสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี

ระหว่าง พฤษภาคม  –  กรกฏาคม 2562

วันที่

ภารกิจ

ผู้จัด/สถานที่

เข้าร่วมโดย

1 พ.ค.2562

ประสานงานออกแบบ ป้ายห้อยคอ,สิ่งพิมพ์ ,Back drop

น้องศราวุฒิ

นายกสมาคม

6 พ.ค. 2562

เป็นตัวแทนจัดซื้อ ป้ายห้อยคอพลาสติก อุปกรณ์เตรียมงาน

Office Mate

เลขาสมาคม

8 พ.ค.2562

ประชุมเตรียมความพร้อมงาน Pattaya Travel Mart

โรงแรมลีลา

คณะกรรมการ/Foma

8 พ.ค.2562

ประชุมสมาคม PBTA

โรงแรมซันไซด์การ์เด้นท์

นายกสมาคม

9 พ.ค.2562

ประสานงาน รับเอกสารจากโรงพิมพ์

โรงพิมพ์ Print Pac

คุณโฆษิต สุขสำราญ

10 พ.ค.62

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพของ สมาคม ในวันประชุม บุคลากรสถานศึกษา สังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 ที่

สวนนงนุช

นายกสมาคม

อุปชยานันท์,เลขานุการ

10 พ.ค.62

ร่วมเปิดงาน Amazing Sea food 2019

ชายหาดพัทยา

นายกสมาคม

12-17 พ.ค.62

ร่วมเดินทาง Roadshow to Japan เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวกลุ่มรายได้สูง ในงาน EGA – Mie Golf Tour 2019

เมืองมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น

นายกสมาคม

16 พ.ค. 62

อบรม Digital Marketing

Dusit Hotel

อุปชัยรัตน์ รัตโนภาส

อุปนันทกร พัฒน์น้ำรอบ

20 พ.ค.62

ประชุมเตรียมความพร้อม งาน Pattaya Travel Mart

บ้านสุขาวดี

คณะทำงาน

24 พ.ค.62

งาน Pattaya Travel Mart 2019

บ้านสุขาวดี

คณะทำงาน

24 พ.ค.62

 Live สด ประชาสัมพันธ์ งาน Pattaya Travel Mart 2019

 บ้านสุขาวดี

 อุป ปุริมปรัชญ์ ไชยะคำ

 28 พ.ค.62

 แจกเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพ โรงเรียนเอกชนในพัทยา

 พัทยา

 นายกสมาคม, เลขาสมาคม

 29-30พ.ค.62

 ออกประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดวาดภาพ เขตการศึกษานครนายก , ปราจีนบุรี,สระแก้ว,ฉะเชิงเทรา

นครนายก ,ปราจีนบุรี, สระแก้ว, ฉะเชิงเทรา

 นายกสมาคม, เลขาสมาคม

 30 พ.ค. 62

 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน Pattaya Music Festival 2019 วันที่ 14-15 มิถุนายน 62

ศาลาว่าการเมืองพัทยา

อุปฯนันทกร พัฒน์น้ำรอบ,
ณัฐวรรธณ์ จรูณจันทร์

 30 พ.ค.62

 สรุปบัญชี รายรับ รายจ่าย งานPattaya Travel Mart 2019

 เมืองจำลอง

 เหรัญญิก

 4 มิ.ย.62

 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพ ในการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1

 สพป.ชลบุรี เขต 1

นายกสมาคมม เลขาสมาคม
ตัวแทน Frost+หมู่บ้านชนเผ่า

 5 มิ.ย.62

 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร  หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวระดับสูงรุ่นที่ 3 (TME3) และผู้บริหารจาก ททท

ศาลาว่าการเมืองพัทยา
เวลา 14.00 – 16.00 น.

 นายกสมาคม

 5 มิ.ย.62

 ประชุม เรื่อง Tourist Bus กับสมาคม PBTA

 The chezzotel

ผู้ช่วยเลขาสมาคม
ณัฐวรรธณ์ จรูญจันทร์
ณกมล ณ สงขลา

 10 มิ.ย.62

 นำส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงาน Pattaya Travel Mart 2019

 เมืองพัทยา และ ททท.สำนักงานพัทยา

 นายกสมาคม

 11 มิ.ย.62

ร่วมประชุมและสรุปผลการดำเนินงาน Pattaya Travel Mart 2019 ในการประชุมประจำเดือนของ ชมรม FOMA

 โรงแรมไอยราแกรนด์

นายกสมาคม
อุป ชัยรัตน์ รัตโนภาส
ปฏิคม ศิริลักษณ์

 11 – 13 มิ.ย 62

ประชาสัมพันธ์เอกสารโครงการประกวดวาดภาพ ชลบุรีน่าเที่ยว ไปยังเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลางตอนล่าง

จ.สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร, สมุทรปราการ,นครปฐม, ราชบุรี, ปทุมธานี,นนทบุรี

ตฤณ ตลาดน้ำ4ภาค
พัชชาพลอย Frost
ไพศาล Dolphin world

 13 มิ.ย.62

ประชาสัมพันธ์เอกสารโครงการประกวดวาดภาพ ชลบุรีน่าเที่ยว โรงเรียน ในอำเภอศรีราชา

 อ.ศรีราชา

เลขาสมาคม

 14 มิ.ย.62

ร่วมประชุมและสรุปผลการดำเนินงาน Pattaya Travel Mart 2019 ในการประชุมประจำเดือนของ ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์

โรงแรมโกลเด้นทิวลิป กทม.

นายกสมาคม

 14 – 15มิย 62

 ออกบูธ งาน Pattaya Music Festival 2019

 ชายหาดพัทยา

 คณะกรรมการ

 14 มิ.ย.62

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพ ชลบุรีน่าเที่ยว การประชุม เขตพื้นที่การศึกษา ฉะเชิงเทราเขต 2

อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

เลขาสมาคม
พัชชาพลอย Frost

 19 มิ.ย. 62

 ประชุม สมาคม PBTA

The green Park hotel

นายกสมาคม

 24 มิ.ย.62

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพ ชลบุรีน่าเที่ยว การประชุม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

 ฉะเชิงเทรา

นายกสมาคม
เลขาสมาคม

 28 มิ.ย. 62

ประชุมสมาชิกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี

 เมืองพัทยา

คณะกรรมการ

 27 -30 มิ.ย.62

 เข้าร่วมงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 51

 Bitec

ประชาสัมพันธ์
หรัญญิก
นายกสมาคม

 3 ก.ค. 62

การประชุมรับทราบปัญหานักท่องเที่ยวจีนทานอาหารเป็นพิษ
ณ โรงแรมไอยราพาเลส รวมกับ กระทรวงฯ

โดย ทกจ.ชลบุรี
โรงแรมไอยราพาเลส

 นายกสมาคม

 6 ก.ค. 62

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี
งานประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพม.๖

 ฉะเชิงเทรา

นายกสมาคม,  Frost , ตลาดน้ำ

9 ก.ค. 62

 ประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

สภาอุตสาหกรรม

ประชาสัมพันธ์สมาคม
KANN Show

10 ก.ค.62

 ประชุมเตรียมความพร้อม Pattaya marathon

 Pattaya city hall

 อุปชยานันท์ ทองจิต

12 ก.ค.62

การประชุมขับเคลื่อนคณะทำงาน Tourism for all มูลนิธิอารยะสถาปัตถ์ โดย อพท.

 โรงแรมเซนทรา บาย เซนทารามาริส

 นายกสมาคม

 12 ก.ค. 62

 ประชุมเตรียมกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าและเครื่องดื่ม

เมืองพัทยา

อุปชยานันท์ ทองจิต

15 ก.ค.62

 ประชุมคณะกรรมการสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี

 โรงแรมเดอะลีลา

 คณะกรรมการทุกท่าน

 23 ก.ค.62

ประชุมคณะกรรมการจัดทำRoadshow / Trade show ปี2563

 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

นายกสมาคม
อุปชัยรัตน์ รัตโนภาส

25 ก.ค.62

 ประชุมแผนการตลาด ปี 2563

 อบจ.ชลบุรี

นายกสมาคม
อุปชัยรัตน์ รัตโนภาส

 26 ก.ค.62

 ประชุมสมาคม THAe

 โรงแรมลองบีช

อุปชัยรัตน์ รัตโนภาส