แถลงข่าว โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “ชลบุรีน่าเที่ยว” ครั้งที่ 2

แถลงข่าว โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “ชลบุรีน่าเที่ยว” ครั้งที่ 2 ชิงทุนการศึกษา กว่า 50,000 บาท

เมื่อวันที่30 เม.ย. 2562 เวลา 14.30 น. นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนางสาวฐิติภัสร์ ศิรณัฐศรีกุล นายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี นายจาตุรนต์ ภัคดีวานิช ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นายมานะ ยาประคำประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา นายวสันต์ เต็มศิริพงษ์ ที่ปรึกษาสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี นายฉัตร จะยะวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป ปราสาทสัจธรรม พัทยา ร่วมแถลงโครงการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “ชลบุรีน่าเที่ยว” ครั้งที่ 2 ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานแถลงข่าวครั้งนี้ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา