พฤศจิกายน 2561 ถึง มกราคม 2562

ภารกิจของคณะกรรมการบริหารสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี

ระหว่าง พฤศจิกายน 2561 –  มกราคม 2562

วันที่

ภารกิจ

ผู้จัด/สถานที่

เข้าร่วมโดย

4 พ.ย.2561

ประชุมทุกภาคส่วน เตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา

เมืองพัทยา/ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ผู้ช่วยเลขานุการ

ณัฐวรรธ์ จรูญจันทร์

5 พ.ย.2561

กิจกรรมส่งเสริมการขาย เจรจาธุรกิจกับ Association Estonian Travel Agency

ททท.พัทยา / A La Campange

อุปนายก

ชยานันท์ ทองจิต

7พ.ย.2561

ประชุม สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวด้านความปลอดภัย

ศาลาว่าการเมืองพัทยา

นายกสมาคม

13 พ.ย.2561

งานประชุมชมรม FOMA

 Cartoon network Amazon

ปฏิคมและ

ที่ปรึกษาฉัตร จะยะวงศ์

15 พ.ย.2561

งานประชุมสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก THA

Grand Bella hotel

นายกสมาคม

อุปฯ ชัยรัตน์ รัตโนภาส

16 พ.ย.2561

งานแถลงข่าว Amazing Thailand Grand Sales Passport Privilage

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่

อุปนายก

พาวิน เพ็ชรตระกูล

21 พ.ย.2561

ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม ลดโลกเลอะ

เวลา10.00 ณ ห้องประชุม 231 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ททท.พัทยา / ศาลาว่าการเมืองพัทยา

อุปนายก

ชัยรัตน์ รัตโนภาส

22 พ.ย.2561

ออกบูธประชาสัมพันธ์ สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี

ในงานประเพณี ลอยกระทงเมืองพัทยา  โดยมี บูธสมาคมและ ทิฟฟานี่  Ripley ,บ้านสุขาวดี,พัทยาชีพฟาร์ม

เมืองพัทยา / ชายหาดพัทยา

เลขานุการสมาคม

ผู้ช่วยเลขาฯ,ปฏิคม

คานโชว์,ฮาเบอร์

22 พ.ย.2561

ร่วมงานประเพณีลอยกระทง

สวนไทย

นายกสมาคม

29พ.ย.2561

แนะนำสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ต่อบริษัททัวร์

ในการประชุมสมาชิก ATTA ครั้งที่ 5/2561

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)

นายกสมาคม

30 พ.ย.2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อ(ร่าง)แผนพัฒนาการท่องเที่ยว ตามทิศทางการพัฒนาภาค และรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติมในพื้นที่ภาคตะวันออก

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ โรงแรมนานาชาติบางแสน

สรัชญา ยิ้มแย้ม

คานโชว์

โฆษิต สุขสำราญ

Parody Art Museum

1 ธ.ค.2561

กิจกรรม ลด โลก เลอะ @Pattaya NEO Beach เก็บขยะชายหาด 9.00 – 11.00 น.

ททท.พัทยา/ ชายหาดพัทยา

นายกสมาคม

อัลคาซ่าร์,เท็ดดี้แบร์

6 ธ.ค.2561

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน

ต่อ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเขตการศึกษาจ.ชลบุรี

เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต2

อำเภอพนัสนิคม

นายกสมาคม

เลขานุการสมาคม

7 ธ.ค.2561

ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในประเทศและต่างประเทศ ครั้งที่2/2561 เวลา 13.30 น.

ห้องประชุมสภาอบจ.ชลบุรี

องค์การบริหารส่วนจ.ชลบุรี

นายกสมาคม

12ธ.ค.2561

ประชุมคณะกรรมการสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี

Spa Cafe

คณะกรรมการสมาคม

17 ธ.ค.2561

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน

ต่อการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครราชสีมาเขต4

ห้องประชุมเขาใหญ่

สพป.เขต 4 นครราชสีมา

นายกสมาคม

เลขานุการสมาคม

20 ธ.ค.2561

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  สมาชิกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ครั้งที่6/2561 และ งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

ศาลาว่าการเมืองพัทยา

/ Alcazar

คณะกรรมการสมาคม

และสมาชิก

21 ธ.ค.2561

ร่วมงานสืบสานงานศิลป์ ปฏิทินวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี

โดย สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา

เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช

นายกสมาคม

ประธานที่ปรึกษา

22 ธ.ค.2561

ร่วมงานประกวด Miss Beauty People Thailand

โรงละครคัชชาโชว์ พัทยา

นายกสมาคม

23 ธ.ค.2561

บรรยาย หัวข้อ แหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

EEC  แก่ นักศึกษาระดับ ปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยี ชลบุรี

นายกสมาคม

27 ธ.ค.2561

ร่วมพิธีเปิดและต้อนรับ รมต. ในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว รุ่นที่ 1

สวนนงนุช พัทยา

นายกสมาคม

30 ธ.ค.2561

ออกบูธประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสมาคมแหล่งฯ

งานพัทยา เคาท์ ดาวน์

แหลมบาลีฮาย

นายกสมาคม

ผู้ช่วยเลขานุการ

31 ธ.ค.2561

ร่วมงานเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี

บ้านสุขาวดี ,พัทยา

นายกสมาคม

3 ม.ค.2562

ร่วมมอบ ของที่ระลึกอวยพรเทศกาลปีใหม่

แก่ ท่านนายก อบจ.ชลบุรี, และ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

อบจ.ชลบุรี และ

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

นายกสมาคม

อุปฯดำเนิน อนิเวท

อุปฯชัยรัตน์ รัตโนภาส

เลขานุการ,กรรมการ

และประชาสัมพันธ์

4 ม.ค.2562

มอบของที่ระลึกอวยพรเทศกาลปีใหม่

แก่ ท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา และ

ท่านรองนายกเมืองพัทยา ด้านการท่องเที่ยว

ททท.พัทยา

และ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

นายกสมาคม

อุปฯดำเนิน อนิเวท

อุปฯชัยรัตน์ รัตโนภาส

เลขานุการ, ปฏิคม

9 ม.ค.2562

แนะนำ แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ต่อ

ผู้บริหารสถานศึกษา ที่เข้าร่วมประชุมแข่งขันทางวิชาการ

สวนนงนุช

นายกสมาคม

เลขานุการ, GMพาโรดี้

11 ม.ค.2562

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ททท.สำนักงานพัทยา

MYTT Beach Hotel

กรรมการและสมาชิก

14-18มค 62

สัญจรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือเพื่อแนะนำแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน โดย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

ทกจ.ชลบุรี/

เขตการศึกษาภาคเหนือ42เขต

นายกสมาคม

เลขานุการ,ผช.เหรัญญิก

ประชาสัมพันธ์,กรรมการและสมาชิก

 

23 มค2562

ร่วมพิธีเปิดเทศกาลเที่ยวเมืองไทย

ททท.พัทยา /สวนลุมพินี

นายกสมาคม

เลขานุการ

23-27มค62

ร่วมโปรโมทบัตรMoreFun@Chonburi

ในเทศกาลเที่ยวเมืองไทย โซน หมู่บ้านตะวันออก

โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมและ สมาชิก

ททท.พัทยา /สวนลุมพินี

คานโชว์,

ไฟท์ออฟกิ๊บบอน

สวนไทย,อุทยานหินฯ

25 ม.ค.2562

แนะนำ แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ต่อ

ผู้บริหารสถานศึกษา สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

โรงแรมคริสตัลพาเลซ

นายกสมาคม

เลขานุการ

25 ม.ค.2562

ประชุม สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก THA

เวลา 13.30 – 16.00 น.

THA / Cape Dara hotel

นายกสมาคม

อุปฯชัยรัตน์ รัตโนภาส

29 ม.ค.2562

แนะนำ แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ต่อผู้บริหารสถานศึกษา ที่เข้าร่วมประชุม สพม.6

โรงเรียนบางพลีราษฏรบำรุง

สมุทรปราการ

นายกสมาคม

เลขานุการ

1ธค61-

31 มค.62

บริหารบัญชี รายรับ รายจ่าย สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี

การต่ออายุสมาชิก,การชำระค่าสิ่งพิมพ์และของที่ระลึกฯลฯ

เมืองจำลอง

เหรัญญิก

22ธค.61-

31มค 62

อัพเดท ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสมาชิก

ลงในหน้าเพจสมาคม “ชลบุรีน่าเที่ยว”

Facebookสมาคมฯ

อุปนายก

ปุริมปรัชญ์ ไชยะคำ