กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน 2562

ระหว่าง กุมภาพันธ์  –  เมษายน 2562

วันที่

ภารกิจ

ผู้จัด/สถานที่

เข้าร่วมโดย

8 ก.พ.2562 เข้าร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวแก่คณะเอกอัครราชฑูต ประจำประเทศไทยทั้ง 9 ประเทศ อาทิ

เนเธอร์แลนด์ ปากีสถาน นอร์เวย์  ศรีลังกา ฟิลิปปินส์ฯลฯ

เมืองพัทยา/ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

นายกสมาคม

8 ก.พ.2562

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของสมาคม ในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่สมาคมผู้บริหารงานบุคคลอมตะนคร( HRA)

โดยคุณวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการบริหาร บริษัท อมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัด(มหาชน) เป็นประธานกิตติมศักดิ์

สมาคมผู้บริหารงานบุคคลอมตะนคร/ นิคมอมตะ

อุปฯชยานันท์ ทองจิต

คุณไพรรัช รูปเหมาะ

กรรมการสมาคม

คานโชว์, CNA

8 ก.พ.2562

จัดทำอัพเดทข้อมูลการชำระค่าสมาชิกสมาคมและรายงาน

ข้อมูลใน Line กลุ่มสมาคม

Ripley’s world

คุณวชิราชน วงศ์จำปา

นายทะเบียน

9 ก.พ.2562

เข้าพบ คณะครูและฝ่ายบริหาร โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ

เพื่อเชิญชวน ให้ทัศนศึกษาในจังหวัดชลบุรีแนะนำแหล่งเรียนรู้ของสมาชิก ที่ เข้าร่วมโครงการตลาดนักเรียน

โรงเรียนมารีวิทย์

นายกสมาคม

เลขานุการ

10 ก.พ.2562

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ใน วันการศึกษาเอกชน และ

มหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่ EEC  ต่อผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนทั่วภาคตะวันออก

ศูนย์ประชุม NICE

สวนนงนุช,พัทยา

นายกสมาคม

อุปฯชยานันท์ ทองจิต

เลขานุการ,ประชาสัมพันธ์

13 ก.พ.62

ประชุมคณะกรรมการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย กิจกรรมการแข่งขัน Pattaya Night Run

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา

 / ศาลาว่าการเมืองพัทยา

อุปฯ ชัยรัตน์ รัตโนภาส

คุณมารุต บุญกราน

GM Parody

15 ก.พ. 62

ร่วมงานแถลงข่าว “การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2562” โดย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา

/ ณ ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย

คุณศิริลักษณ์ เจริญพานิช

ปฏิคมสมาคม

20 ก.พ.62

การประชุม ประจำเดือน สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ( PBTA)

PBTA / โรงแรมซันไซน์

อุปฯพาวิน เพ็ชรตระกูล

อุปฯชัยรัตน์ รัตโนภาส

21 ก.พ.62

กิจกรรมส่งเสริมการขาย กลุ่มตลาด corporate

 Roadshow นิคมอุตสาหกรรม จ.พระนครศรีอยุธยา

โดยนำผู้ประกอบการภาคตะวันออก พบ ผปกก.อยุธยา

ททท.พัทยา

โรงแรมกรุงศรีริเวอร์

นายกสมาคม

อุปฯนันทกร พัฒน์น้ำรอบ

คุณไพรรัช รูปเหมาะ

22 ก.พ.62

ร่วมพิธีเปิด Regend  Siam สวนสนุกเชิงวัฒนธรรม

ผู้สมัครสมาชิก สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี

Regend Siam

อุปฯปุริมปรัชญ์ ไชยคำ

อุปฯชยานันท์ ทองจิต

คุณวชิรชน วงศ์จำปา

นายทะเบียน

25 ก.พ.2562

ประชุมสมาชิกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี 1 / 2562

เมืองพัทยา/ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

นายกสมาคม

อุปฯพาวิน เพ็ชรตระกูล

อุปฯชัยรัตน์ รัตโนภาส

อุปฯชยานันท์ ทองจิต

อุปฯนันทกร พัฒน์น้ำรอบ

เลขา,ประชาสัมพันธ์,กรรมการ

28 ก.พ.62

โฟกัส group อินเดีย,มุสลิม ,เวียดนาม

ททท.พัทยา / Long beach

ผู้ช่วยเลขา, GM palody

28 กพ. 62

พิธีเปิด บูธเที่ยวสบายๆสไตล์ชลบุรี

อบจ.ชลบุรี

ท่านประชาสัมพันธ์

7 มี.ค.62

ประชุมเตรียมความพร้อม วันอนุรักษ์มรดกไทย

สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา

นายกสมาคม

7 มี.ค.62

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ขอหารือ เรื่องพาเหรดงาน เซนต์แพทริก

โรงละครทักซิโด้

นายกสมาคม

12 มี.ค.62

ประสานงาน เอกสารเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ

อำเภอศรีราชา

เลขานุการสมาคม

19 มี.ค.62

ประชุมเตรียมความพร้อม งานอนุรักษ์มรดกไทยครั้งที่2

สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา

นายกสมาคม

20 มี.ค.62

ประชุมหารือ การจัด Air show ของ สสปน.

สสปน./เมืองพัทยา

อุปฯชัยรัตน์ รัตโนภาส

21 มี.ค.62

ประชุม ประจำเดือน สมาคม THAe

สมาคม THAe

อุปฯชัยรัตน์ รัตโนภาส

26 มี.ค.62

ประชุมคณะกรรมการสมาคม

บ้านสุขาวดี

คณะกรรมการ

27 มี.ค.62

ประชาสัมพันธ์และอัพเดทสมาชิก สมาคมแหล่งฯ

ต่อการประชุมใหญ่ประจำปี สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย – จีน ( บ.ทัวร์จีน)

โรงแรมพูลแมนรางน้ำ

กทม.

นายกสมาคม

เลขาสมาคม

ปฏิคม

31 มี.ค.62

ร่วมเดินขบวน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ในงานอนุรักษ์มรดกไทย บริเวณชายหาดเมืองพัทยา

สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา

ชายหาดเมืองพัทยา

คณะกรรมการและ

สมาชิกสมาคม

4 เม.ย.62

ประชุมคณะกรรมการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ให้มีความหลากหลาย กิจกรรมจัดมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี

/ เมืองพัทยา ห้อง 251

นายกสมาคม

5 เม.ย.62

กิจกรรมส่งเสริมการขาย ตลาดนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย

ร่วมให้การต้อนรับ คณะ

ททท.พัทยา/ โรงแรมเรเนซองค์ พัทยา

นายกสมาคม

อุปฯนันทกร พัฒน์น้ำรอบ

อุปฯชัยรัตน์ รัตโนภาส

ปฏิคม

6 เม.ย.62

ร่วมต้อนรับ คณะเอเจ้นต์ทัวร์จากประเทศอินโดนีเซีย

โดย ททท.สำนักงานจาร์การ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย

ททท.พัทยา/

ร้านอาหารปลาทองซีฟู๊ด2

นายกสมาคม

9 เม.ย.62

ประชุมคณะกรรมการ เพื่อหาข้อสรุป และ

ประชุมสมาชิกสมาคม ครั้งที่ 2/2562

สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี

ณ ห้องประชุมนันทา

สวนนงนุช

ทุกคน

9-10เม.ย.62

รวบรวมข้อมูลสมาชิก เพื่อนำลงในเว๊บไซด์สมาคม

-

อุปนันทกร พัฒน์น้ำรอบ

เลขาสมาคม,ผู้ช่วยเลขา

10 เม.ย.62

ดำเนินเรื่อง เปลี่ยนแปลงธุรกรรม บัญชีธนาคารของสมาคม

ธนาคารกสิกรไทย

นายกสมาคม

อุปชัยรัตน์ รัตโนภาส

ท่านเหรัญญิก

23 เม.ย.62

เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ชมรมFOMA

ชมรมFOMA/ Legend Siam

ปฏิคม,

ผู้ช่วยเลขาฯ

23 เม.ย.62

ตัวแทนสมาคม อบรมการทำเว๊บไซด์สำเร็จรูป

บริษัทเรดดี้เพลนเน็ท

อุปนันทกร พัฒน์น้ำรอบ

24 เม.ย.62

ประชาสัมพันธ์งาน Pattaya Travel Mart ไปยัง Seller,Buyer

บริษัททัวร์ต่าง ๆ

คณะทำงาน PTM

30 เม.ย.62

 ประชุมคณะกรรมการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว

กิจกรรมปั่นปันรักที่สวนป่าสิริเจริญวรรษ

 

ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย

ศาลากลางจังหวัด

นายกสมาคม

29 เม.ย.62

 ประชุมเตรียมงาน Pattaya Travel Mart 2019

โรงแรมลีลา

คณะทำงาน

30 เม.ย.62

 ประชุมเตรียมความพร้อมงานฉลองพระบรมราชาภิเศก ณ แยกนิภาลอร์ด

ศาลาว่าการเมืองพัทยา

นายกสมาคม

 

 

 

 

%MCEPASTEBIN%