ประชุมสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ครั้งที่ 2/2562 ณ สวนนงนุช พัทยา

สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี โดยนางสาวฐิติภัสร์ ศิรณัฐศรีกุล นายกสมาคมฯ จัดประชุม ครั้งที่ 2/2562 เพื่อติดตามสถานการณ์การท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี โดยมี นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี นางอรวรา กรพินธุ์ ผอ.สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นางปิ่นนาถ เจริญผล ผอ.ททท.สำนักงานพัทยา นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นาย สรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นายชนะพันธ์ แกล้วกล้าไชยวุฒิ อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทยจีน รวมทั้งผู้ประกอบการ สมาชิกสมาคมแหล่งท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมสมาคมฯได้จัดให้มีพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ภาครัฐและเอกชน เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสใกล้วันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย 2562 ณ ห้องประชุม สวนนงนุช พัทยา


ทั้งนี้ในที่ประชุมนายชนะพันธ์ แกล้วกล้าไชยวุฒิ อุปนายกสมาคมไทยจีน ได้กล่าวรายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยและพัทยา จังหวัดชลบุรี


สมาชิกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี ได้นำเสนอที่ประชุมในเรื่องการจัดงาน 2 โครงการ โดยจะมีการจัดงาน Pattaya Travel Mart 2019 ในวันที่ 24 พ.ค. 2562 เวลา 13.00-20.00 น. ณ บ้านสุขาวดี และการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ"ชลบุรีน่าเที่ยว" ครั้งที่2 กำหนดส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1พฤษภาคม-1 สิงหาคม 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์และขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป