การประชุมสมาชิกครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

การประชุมสมาชิกครั้งที่ 1 ประจำปี 2561