ภารกิจของสมาคมประจำปี


  • ภารกิจของคณะกรรมการบริหารสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ประจำปีบริหาร 2564 - 2565ระหว่าง เดือนกรกฎา – กันยายน 2564 วันที่ ภารกิจ ผู้จัด/สถานที่ เข้าร่วมโดย 4 ก.ค.64 ประ...

  • ภารกิจของคณะกรรมการบริหารสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ประจำปีบริหาร 2564 - 2565ระหว่าง เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564 วันที่ ภารกิจ ผู้จัด/สถานที่ เข้าร่วมโดย 2 เม.ย.64 ...

  • ภารกิจของคณะกรรมการบริหารสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ประจำปีบริหาร 2564 - 2565ระหว่าง เดือนธันวาคม 2563 – มีนาคม 2564 วันที่ ภารกิจ ผู้จัด/สถานที่ เข้าร่วมโดย 6 ม.ค.64...

  • ภารกิจของคณะกรรมการบริหารสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ระหว่าง ธันวาคม 2562 – เมษายน 2563 วันที่ ภารกิจ ผู้จัด/สถานที่ เข้าร่วมโดย 12 ธ.ค.62 เตรียมเอกสาร เพื่อนำไปสัญ...

  • ภารกิจของคณะกรรมการบริหารสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรีระหว่าง สิงหาคม – ตุลาคม 2562 1-9 ส.ค.62 รวบรวมผลงานวาดภาพนักเรียนจากโรงเรียนและไปรษณีย์ ที่ทำการไปรษณีย์ ไดอารี่ ,สวนี...

  • ภารกิจของคณะกรรมการบริหารสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ระหว่าง พฤษภาคม – กรกฏาคม 2562 วันที่ ภารกิจ ผู้จัด/สถานที่ เข้าร่วมโดย 1 พ.ค.2562 ประสานงานออกแบบ ป้ายห้อยคอ,สิ...

  • ระหว่าง กุมภาพันธ์ – เมษายน 2562 วันที่ ภารกิจ ผู้จัด/สถานที่ เข้าร่วมโดย 8 ก.พ.2562 เข้าร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวแก่คณะเอกอัครราชฑูต ประจำประเทศไ...

  • ภารกิจของคณะกรรมการบริหารสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ระหว่าง พฤศจิกายน 2561 – มกราคม 2562 วันที่ ภารกิจ ผู้จัด/สถานที่ เข้าร่วมโดย 4 พ.ย.2561 ประชุมทุกภาคส่วน เตรียม...