สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี 223 หมู่ 1 ต.หนองไม้แดง  อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000

เบอร์โทร 038 – 274-284
เลขานุการสมาคม 094 – 9698226 , 087-2956180
อีเมล์ : attraction.cbr2562@gmail.com

เฟสบุ๊ก : Association.of.Chonburi.Attractions

ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อข้อมูลติดต่อของสมาชิก

แบบฟอร์มติดต่อกลับ