สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี จัดประชุมสามัญสมาชิก วันที่ 5 ตุลาคม 2566

สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี
จัดประชุมสามัญสมาชิก วันที่ 5 ตุลาคม 2566

ณ โรงแรมลองบีช พัทยา นำโดยนายวสันต์ เต็มศิริพงศ์ นายกสมาคมฯ

โดยมี บริษัททัวร์เจ้าใหญ่ ของ 5 ตลาดมาให้ข้อมูลทิศทางการท่องเที่ยว ได้แก่ ตลาดจีน ตลาดอินเดีย ตลาดรัสเซีย ตลาดเกาหลี และตลาดเวียดนาม

ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกแหล่งท่องเที่ยวรับทราบข้อมูล ปรับตัวและเตรียมวางแผนการตลาดให้ทันสถานการณ์ต่อไป

โดยมี หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี, อบจ.ชลบุรี, เมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน