สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี  จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

โดยติดตามสถานการณ์ท่องเที่ยว หลังสถานการณ์การแพร่ระบาด, วางแผนโครงการเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในปีต่อไป