สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรีจัดประชุมสมาชิกสมาคม ครั้งที่ 1/2567

สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี จัดประชุมสมาชิกสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2567  เน้นส่งเสริมการทำกิจกรรมกระตุ้นการตลาดทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ อย่างเข้มแข็ง  โดยมี สมาชิกแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ ของจังหวัด เข้าร่วมประชุมคับคั่ง

วันที่ 30 เมษายน 2567  เวลา 15.30 – 17.30 น.  ณ บ้านสุขาวดีพัทยา  สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี  จัดการประชุมสมาชิกสามัญ ครั้งที่ 1 / 2567 เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว  ให้สมาชิกรับทราบ และปรับตัวตามสถานการณ์ 

โดยมีการสรุปการดำเนินกิจกรรม ที่บูรณาการร่วมกัน ระหว่างสมาชิก และ บูรณาการร่วมกัน กับ สมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรี และ สมาคมอื่นๆ ในสมาพันธ์   อาทิ  การเข้าร่วมกิจกรรม Travel Trend Talk ,  งานส่งเสริมการขายเซลล์คอล ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนามที่เพิ่งแล้วเสร็จ  ร่วมถึง  กิจกรรม กระตุ้นตลาดอินเดีย ที่กำลังจะมีขึ้น

นายวสันต์  เต็มศิริพงศ์  นายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี กล่าวว่า  สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี จะส่งเสริมกิจกรรมการตลาดและ ประชาสัมพันธ์ต่อสมาชิกอย่างต่อเนื่อง  เพื่อช่วยเหลือ และ สนับสนุนผู้ประกอบการ ทั้งเก่าและใหม่ ให้มีความเข้มแข็ง  สามารถดำเนินกิจการของตน ได้ราบรื่นขึ้น  โดยมี เพื่อนพี่น้องในสมาคมช่วยเหลือกัน

นางสาวฐิติภัสร์  ศิรณัฐศรีกุล  ประธานที่ปรึกษาสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี กล่าวว่า   ในแต่ละไตรมาส นั้น  ทางสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี  จะดำเนินการคิดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด  ทั้งในประเทศ หรือ  ต่างประเทศ  โดยพิจารณาตาม สถานการณ์ท่องเที่ยว  รวมถึง การเข้าถึง บริษัทนำเที่ยวต่างๆ ในช่วง เปลี่ยนโปรแกรมท่องเที่ยว  เพื่อเป็นโอกาสนำเสนอ แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด  อันจะเป็น ตัวดึงดูดนักเดินทาง เข้ามาสู่ในพื้นที่ได้  ทั้งนี้  สมาชิกสามัญของสมาคม ที่กลับมา ดำเนินกิจการภายหลังสถานการณ์โควิด  มีประมาณ  40-45 หน่วยงาน  จากปกติ 50 กว่าหน่วยงาน  ล้วนเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ  ที่ผ่านการตรวจสอบ โดยกรรมการบริหาร เพื่อเข้าเสนอชื่อเป็นสมาชิก และต้องได้รับการโหวดรับรองจากสมาชิกทั้งหมดในวันประชุมใหญ่ด้วย   จึงถือว่า เป็น สมาคมที่ เน้นประสิทธิภาพของสมาชิกที่เข้าร่วม  และ เมื่อเป็นหนึ่งในสมาชิก ก็ช่วยกันส่งเสริม ทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน   ทั้งนี้ เพื่อผลักดันให้  ชลบุรี เป็นเป้าหมายของนักเดินทาง และนำรายได้เข้าสู่ท้องถิ่นของตน

ทั้งนี้ บรรยากาศ ในวันนี้ เต็มไปด้วย สมาชิกที่เข้าร่วมคับคั่ง  ครบองค์ประชุม  บรรยากาศเต็มไปด้วย ความเรียบร้อย อบอุ่น และมี พิธีรดน้ำ ดำหัว หน่วยงานราชการและ ผู้ใหญ่ที่นับถือ ของสมาคม  นับเป็นอีก  สมาคมคุณภาพของจังหวัดชลบุรี มา กว่า 21 ปี