งานเจรจาธุรกิจเต็มรูปแบบ Pattaya Travel Mart 2023

สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรีผนึกกำลังพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมพลิกฟื้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชลบุรี ผ่านงานเจรจาธุรกิจเต็มรูปแบบ Pattaya Travel Mart 2023 หวังกระตุ้นรายได้ด้านการท่องเที่ยวกว่าพันล้าน

สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี, เมืองพัทยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ .และภาคีเครือข่ายทางการท่องเที่ยว จัดงานส่งเสริมการขายและเจรจาธุรกิจรูปแบบ Business to Business (B2B) ภายใต้ชื่องาน Pattaya Travel Mart 2023 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 – 20.00 ณ โรงแรม The Zign Pattaya โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดผ่านเวทีเจรจาธุรกิจทางการท่องเที่ยว ระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวชั้นนำของจังหวัดชลบุรี ซึ่งเข้าร่วมงานในฐานะผู้ขาย และบริษัทนำเที่ยวประเภท Inbound และ Domestic จากทั่วประเทศเข้าร่วมงานในฐานะผู้ซื้อ และเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของชลบุรี รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บริษัทนำเที่ยวต่าง ๆ เกี่ยวกับศักยภาพความพร้อมของชลบุรีที่จะรองรับการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ด้วยเหตุนี้ การจัดงานส่งเสริมการขาย Pattaya Travel Mart 2023 นับเป็นโอกาสอันดีก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลปัจจุบันด้านการท่องเที่ยว และสามารถสร้างสรรค์โปรแกรมการเดินทางใหม่ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในชลบุรีเพิ่มมากขึ้น

สำหรับการจัดงานส่งเสริมการขายและเจรจาธุรกิจ Pattaya Travel Mart 2023 มีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมงานในฐานะผู้ขายจำนวน 109 หน่วยงาน และบริษัทนำเที่ยวประเภท Inbound และ Domestic จาก 7 สมาคมที่มีบทบาทสำคัญด้านการท่องเที่ยว สหพันธ์สมาคมท่องเที่ยวไทย (สสทท.) หรือ FETTA และบริษัทนำเที่ยวจากต่างประเทศเข้าร่วมงานในฐานะผู้ซื้อ จำนวน 158 หน่วยงาน นอกจากนี้ ยังมีบริษัทนำเที่ยวจากตลาดอาเซียนเข้าร่วมงานในฐานะผู้ซื้อ จัดการเดินทางโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ประกอบด้วย ตลาดกัมพูชา และตลาดเวียดนาม รวมไปถึงบริษัทนำเที่ยวจากตลาดอินเดีย ที่เดินทางเข้าร่วมงานส่งเสริมการขายฯ ตามคำเชิญของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย จึงนับเป็นงานเจรจาธุรกิจ ที่ได้รับความสนใจสูงสุดอีกงานหนึ่งของประเทศ

คุณวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า “การจัดงาน Pattaya Travel Mart 2023 เป็นงานที่สามารถสร้างความเชื่อมั่น ผ่านการนำเสนอมุมมองใหม่ของชลบุรี ชูจุดขายที่โดนเด่น เน้นความแปลกใหม่ เพื่อกระตุ้นการเดินทางและสร้างกระแสให้เกิดความต้องการเดินทางมายังชลบุรีเพิ่มมากขึ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีในฐานะหน่วยงานรัฐ ที่ทำงานเชิงบูรณาการกับภาคีเครือข่ายทางการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีมาโดยตลาด เล็งเห็นว่าการจัดงานส่งเสริมการขายฯ จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของชลบุรี และกระจายรายได้ทางการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี”
คุณทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า “เมืองพัทยามีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ทุกวัย ตามแนวคิด All Gen Enjoy เนื่องจากเมืองพัทยามีความพร้อมของสินค้าทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย อาทิ ที่พัก แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น รวมไปถึงการวางกลยุทธ์ด้าน Event Marketing ในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายถูกใจคนไทย ประทับใจชาวต่างชาติ จุดเด่นเหล่านี้คือปัจจัยสำคัญที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวจนเกิดการเดินทางซ้ำมายังพัทยาในโอกาสต่อไป”

คุณวสันต์ เต็มศิริพงศ์ นายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี กล่าวว่า “ทางสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ได้สานต่อโครงการพัทยา ทราเมล มาร์ท เพื่อสร้างเป็นประเพณีด้านการท่องเที่ยวว่า ในหนึ่งปี พี่น้องผู้ประกอบการ ด้านการท่องเที่ยว จะได้มีช่วงเวลา ที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงคุณภาพและการบริการของตนเอง เพื่อร่วมกัน นำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆ สร้างความน่าสนใจ ให้ผู้คนอยากเดินทางมา , มีสถานประกอบการ ที่ปรับปรุงโครงการและการบริการ เมื่อภาครัฐช่วยส่งเสริมงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมดีๆเช่นนี้ ก็เป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการ มีช่องทาง ได้นำเสนอธุรกิจของตน จึงอยากให้ภาครัฐช่วยกันพิจารณาและส่งเสริมกิจกรรมดีๆเช่นนี้ต่อไป ”

คุณฐิติภัสร์ ศิรณัฐศรีกุล ประธานที่ปรึกษาสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี และประธานจัดงาน Pattaya Travel Mart กล่าวว่า “งานส่งเสริมการขายและเจรจาธุรกิจ Pattaya Travel Mart จัดขึ้นมาเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยมีตัวเลขของผู้ที่สนใจเข้าร่วม สูงขึ้นทุกปี โดยทางผู้จัดได้เน้นที่คุณภาพของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ,สำหรับบริษัทนำเที่ยวที่เข้าร่วม ทางเราเน้นบริษัทที่จะชูโปรแกรมนำเที่ยวพัทยาเป็นไฮไลท์ เพื่อผลิตเส้นทางใหม่ๆให้ดึงดูดนักเดินทางให้ได้ ส่วนฝั่งผู้ขายนั้น ปีนี้ ครบเครื่องทั้งโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ รวมถึงสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ ที่เป็นที่กล่าวขานและเป็นที่นิยมในโลกโซเชียล ก็ตบเท้าเข้าร่วมงานมากมาย คาดว่าจะสร้างสีสันหลากหลายให้กับบริษัททัวร์ ในการสร้างโปรแกรมให้น่าสนใจ โดย ในระยะยาวนั้น ทางผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การท่องเที่ยวจะกลับมาฟื้นตัว และเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ในพื้นที่ ส่วนในระยะสั้นนั้น คาดว่าจะเกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ในช่วงฤดูท่องเที่ยวปลายปีที่จะมาถึง และสามารถสร้างเม็ดเงินสะพัดมากกว่าพันล้านบาท ”
www.chonburiattractions.com
Facebook fanpage : ชลบุรีน่าเที่ยว
สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี
038 : 274284 , attraction.cbr2562@gmail.com