กิจกรรม workshop Forum Rebrand พัทยา

เมื่อวันที่ 9/10/2565  เวลา 9.00

นางสาวฐิติภัสร์ ศิรณัฐศรีกุล 

ผู้แทนสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี

ร่วมกิจกรรม workshop  Forum Rebrand พัทยา กับ ผู้ว่า ททท , นายกเมืองพัทยา และผู้แทนองค์กรธุรกิจท่องเที่ยวภาคเอกชน 

โดยได้ รายงานความคืบหน้าโครงการต่างๆ ของสมาคม  , การขอรับการสนับสนุนต่อเนื่อง ในกิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมการขาย ทั้งตลาดต่างประเทศและในประเทศ