การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 6/2566

สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ครั้งที่ 6/2566 

ณ โรงแรมไบรท์ตัน แกรนด์ พัทยา